Detail veřejné zakázky

Vodovodní řad a splašková kanalizace v lokalitě Na

Zadavatel Štěchovice
Kraj Středočeský kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 200 001 Kč - 500 000 Kč
Termín realizace 2015-09-01 - 2015-11-30
Uzávěrka přihlášek Pátek, 3. červenec 2015, 12:00

Bližší informace

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona . č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona podle zásad § 6 zákona. Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na text zákona, nejedná se o postup v některém zadávacím řízení dle § 21 zákona. Vzhledem k tomu v tomto výběrovém řízení nelze proti rozhodnutí zadavatele uplatnit námitky či jiné standardní opravné prostředky ve smyslu zákona. Předmět poptávky: realizace stavby dle stavebního povolení vydaného Městským úřadem Černošice č. j.. MUCE7661/2015 OZP/V/Ja ze dne 10.2.2015 1)vodovodní řad PE DN 90 v délce 172m včetně 2ks podzemních hydrantů H2,H3, 1ks nadzemního hydrantu H1 a chráničky DN 200 délky 8m pro zásobování cca 40 obyvatel 2)splašková gravitační kanalizace pro veřejnou potřebu -stoka A1 PVC DN 25 v délce 114,6,m včetně 3ks revizních šachet
Další informace: http://www.stechovice.info/index.php?id=624&action=detail&nid=10017&lid=cs&oid=2837599Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.