Detail veřejné zakázky

oprava komunikace Masečín

Zadavatel Štěchovice
Kraj Středočeský kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 200 001 Kč - 500 000 Kč
Termín realizace 2017-07-03 - 2017-09-30
Uzávěrka přihlášek Čtvrtek, 29. červen 2017, 12:00

Bližší informace

• realizace stavby „Oprava komunikace v Masečíně“, jedná se o opravu stávajícího povrchu komunikace na pozemku 487/1 a části pozemku 63/8, 63/1a 63/9 vše v k.ú. Masečín v délce cca 108 m o šíři 3 m. Jedná se o klasickou účelovou místní komunikaci, která je součástí infrastruktury obce a slouží k dopravní obslužnosti k jednotlivým nemovitostem. Požadovaný rozsah prací předmětné komunikace spočívá ve vybourání stávajícího asfaltového povrchu, vyrovnávce ploch broušenou živicí, pokládce nového asfaltového betonu. Součástí jsou i související úpravy nivelet dotčených poklopů, vpustí a napojení na okolí.
Další informace: http://www.stechovice.info/index.php?id=1126&action=detail&nid=10017&lid=cs&oid=2837599Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.