Detail veřejné zakázky

Odborné průzkumy stavby na projekt

Zadavatel Jičín
Kraj Královéhradecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 500 001 Kč - 1 500 000 Kč
Termín realizace březen až duben 2012
Uzávěrka přihlášek Pondělí, 27. únor 2012, 12:00

Bližší informace

Předmětem zakázky je vypracování odborných průzkumů a), b), c), d) předmětu zakázky na projekt: „Valdštejnův vědecko-technický park“. Projekt řeší stavební úpravy a změnu užívání objektu bývalé jezuitské koleje v Jičíně č.p. 22 na p.č. 42/1 v k.ú. Jičín. Zakázka bude zpracovaná na základě dokumentace k územnímu řízení vypracované firmou HŠH architekti, s.r.o. s datem 10/2007, která je přílohou č.1 výzvy, a na kterou je vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Průzkumy budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace v podrobnosti pro stavební řízení, provedení stavby a výběr dodavatele.


Další informace: http://www.mujicin.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5954&id=1276991&p1=58550Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.