Detail veřejné zakázky

Nákup silničního čistícího samosběrného stroje

Zadavatel Štěchovice
Kraj Středočeský kraj
Obor Doprava, nákup, prodej a servis vozidel
Předpokládaná hodnota zakázky 500 001 Kč - 1 500 000 Kč
Termín realizace 2013-05-01 - 2013-08-30
Uzávěrka přihlášek Úterý, 9. duben 2013, 12:00

Bližší informace

Druh veřejné zakázky: Zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 Zákona. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je cca 1.500.000,- Kč bez DPH Klasifikace předmětu veřejné zakázky: CPV: 34144000-8 Předmět veřejné zakázky: Dodávka 1 ks silničního čistícího samosběrného stroje vybaveného výkonným sacím zařízením se soustavou kartáčů a skrápěním. Jedná se o motorové vozidlo, které bude aplikováno na místních komunikacích a zpevněných plochách. Zadavatel požaduje, aby základní stroj byl vybaven zametací nástavbou s hydraulickým pohonem zametacího zařízení, zajišťující tichý chod stroje. Zadavatel dále požaduje kloubové řízení umožňující rychlé a snadné manévrování mezi překážkami. Vozidlo musí být schopno obsluhy jednou osobou (řidičem) bez další pomoci.
Další informace: http://www.stechovice.info/index.php?id=210&action=detail&nid=10017&lid=CS&oid=2837599Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.