Pravidla

VEŘEJNÝPORTÁL.CZ je internetová aplikace pro zadavatele veřejných zakázek a potenciální uchazeče.

Zadavatel:

 1. Zadavatelem je registrovaný subjekt, který požádá o registraci a splní všechny požadavky pro využívání systému Veřejný portál. Žádost o registraci je možné zaslat na mail registrace@verejnyportal.cz.
 2. Registrovaný zadavatel má k dispozici vlastní profil, ze kterého může do systému zadávat veřejné zakázky.
 3. Při zadání zakázky uvede následující informace:
  1. Kraj, ve kterém se bude zakázka realizovat
  2. Obor, který při realizaci převažuje
  3. Předpokládaná orientační cena zakázky
  4. Termín realizace zakázky
  5. Termín uzávěrky přihlášek
  6. Odkaz na profil zakázky na stránkách zadavatele, kde jsou všechny další podrobnosti o zakázce
 4. Zadavatel je povinen uvádět informace o veřejné zakázce na svých internetových stránkách pod odkazem, uvedeným v databázi VEŘEJNÝPORTÁL.CZ, a to včetně výsledku výběrového řízení a uzavřené smlouvy i s dodatky. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení registrace zadavatele při porušení stanovených povinností.
 5. Po odeslání informací o zakázce dojde po schválení ke zveřejnění zakázky na serveru VEŘEJNÝPORTAL.CZ a k rozeslání všem zaregistrovaným uživatelům dle jejich preferencí.
 6. Vložené zakázky nelze zpětně editovat. Pokud se v nějaké zakázce vyskytne chyba, kontaktujte nás prosím na mailu registrace@verejnyportal.cz.
 7. Zakázky, jejichž termín uzávěrky vypršel, se ukládají do archivu zakázek.
 8. Zadavatelům nabízíme směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu:

Uživatel:

 1. Uživatel Veřejného portálu může ve veřejných zakázkách libovolně vyhledávat.
 2. Uživatel Veřejného portálu se může zaregistrovat k odběru informací o veřejných zakázkách podle krajů, oborů, předpokládané ceny a termínu uzávěrky. Tyto informace mu budou zasílány na e-mail.Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.