Stará Ves - detail zadavatele

erb

Adresa Kraj Telefon web
Stará Ves Stará Ves 75 750 02 Olomoucký kraj 581 222 014, 723 324 667 www.obecstaraves.cz

Obec Stará Ves se nachází 10 km jihovýchodně od města Přerova. V dějinách se její název připomíná již v roce 1261, kdy český král Přemysl Otakar II. daroval tuto obec jako odměnu za prokázané služby Olomouckému biskupovi Brunovi. Nejstarší dochovanou listinou o obci je doklad o rozdělení pozemků z roku 1301.

Obec Stará Ves má dnes 634 obyvatel a 236 domů. V obci je Základní mateřská škola, organizace Sboru dobrovolných hasičů, fotbalový klub SC Stará Ves,který hraje OP, organizace Českého svazu zahrádkářů, Myslivecký spolek a Klub důchodců.

V letních měsících jsou v areálu fotbalového hřiště, vedle sportovních soutěží, pořádány diskotéky a další společenské akce (drakiáda, cvičení hasičů, hodové oslavy, sportovní akce školy apod.).

Dominantou obce je kostel, který je 60 m vysoký a je viditelný z dalekého okolí. Vzhledem ke zvláštnosti a jedinečnosti historického jádra obce a jeho architektury, byla tato část obce prohlášena ministerstvem kultury ČR za vesnickou památkovou zónu. Chráněnými památkovými objekty jsou vedle kostela fara a kaple Pany Marie v lese Dubina. Zde je i Sv.studánka, která je kulturní památkou a kde se každoročně konají poutě.

V obci jsou dvě projedny potravin a dva hostince. V provozu je čerpací stanice pohonných hmot, která je situována za vesnicí směrem na Holešov.

V roce 2003 byla vybudována a uvedena do provozu čistička odpadních vod a obnovena podstatná část obecní kanalizace.

Velmi poutavý je výhled do kraje z nejvyššího bodu Holého kopce, kde je postavena retranzlační stanice České správy radiokomunikací a.s. Hezké procházky jsou ke kapličce a Sv.studánce v lese "Dubina".
Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.