Podolí u Brna - detail zadavatele

erb

Adresa Kraj Telefon web
Podolí č.p. 1, 664 03 Jihomoravský kraj - www.podoliubrna.cz

Obec Podolí se rozkládá na jižních svazích Drahanské vrchoviny asi 8 km východně od Brna. Nadmořská výška středu obce je 238m. Nejvyšším místem je Zukalův kopec - 325 m.n.m. Rozloha katastrálního území je 625,45 ha, z toho je 530 ha zemědělská půda. Obcí protéká potok Říčka, který pramení v zóně klidu Říčky. Je pravostranným přítokem Litavy a podílí se na odvádění vody z jïžní části Moravského krasu.

Zakázky města

Název Kraj Obor Cena Uzávěrka přihlášek
Dodávka vybavení pro údržbu zeleně Jihomoravský kraj Údržba zeleně a veřejných… 0 Kč - 200 000 Kč 13. červenec 2012, 14:00
Obnova Poldru Hrušky Podolí Jihomoravský kraj Vodohospodářství a kanalizace 0 Kč - 200 000 Kč 18. červenec 2012, 14:00
Zpracování PD pro realizaci prvků ÚSES Jihomoravský kraj Marketing, grafické a… 200 001 Kč - 500 000 Kč 20. červenec 2012, 14:00
Územní systém ekologické stability (ÚSES) Jihomoravský kraj Právní, finanční,… 200 001 Kč - 500 000 Kč 20. červenec 2012, 14:00
Zachování integrovaného školství v Podolí – Projek Jihomoravský kraj Marketing, grafické a… 0 Kč - 200 000 Kč 7. prosinec 2012, 14:00
Záchrana integrovaného školství v Podolí – Zpracov Jihomoravský kraj Právní, finanční,… 500 001 Kč - 1 500 000 Kč 4. únor 2013, 10:00
Výstavba RD v Podolí, lokalita Br1 „Nad Výhonem II Jihomoravský kraj Marketing, grafické a… 0 Kč - 200 000 Kč 5. duben 2013, 14:00
„ÚSES v k.ú. Podolí u Brna – BC1, BK1, Šelov“ Jihomoravský kraj Údržba zeleně a veřejných… 1 500 001 Kč - 3 000 000 Kč 23. srpen 2013, 12:00
„Revitalizace sídelní zeleně v obci Podolí – Příro Jihomoravský kraj Marketing, grafické a… 0 Kč - 200 000 Kč 21. říjen 2013, 15:00
Výměna plynových kotlů ve sportovní hale Podolí Jihomoravský kraj Stavební práce a příbuzné… 0 Kč - 200 000 Kč 25. listopad 2013, 14:00
Vybavení zahrady MŠ prvky pro děti Jihomoravský kraj Stavební práce a příbuzné… 200 001 Kč - 500 000 Kč 5. únor 2014, 12:00
Zasíťování a komunikace lok. Br1 Nad Výhonem III Jihomoravský kraj Stavební práce a příbuzné… 3 000 001 Kč - 10 000 000 Kč 10. únor 2014, 15:30
Výstavba MŠ Podolí modulárním systémem Jihomoravský kraj Stavební práce a příbuzné… 10 000 001 Kč - 17. únor 2014, 11:00
Rekonstrukce I.NP Základní školy Podolí Jihomoravský kraj Stavební práce a příbuzné… 1 500 001 Kč - 3 000 000 Kč 17. březen 2014, 15:30
Revitalizace sídelní zeleně v k.ú. Podolí u Brna Jihomoravský kraj Údržba zeleně a veřejných… 500 001 Kč - 1 500 000 Kč 29. září 2014, 15:00
Revitalizace sídelní zeleně v k.ú. Podolí u Brna Jihomoravský kraj Údržba zeleně a veřejných… 500 001 Kč - 1 500 000 Kč 22. říjen 2014, 15:00
Sběrný dvůr pro skladování odpadů obce Podolí Jihomoravský kraj Stavební práce a příbuzné… 200 001 Kč - 500 000 Kč 20. listopad 2014, 14:30
Výsadba stromořadí v obci Podolí Jihomoravský kraj Údržba zeleně a veřejných… 200 001 Kč - 500 000 Kč 8. červen 2015, 17:00
Venkovní žaluzie MŠ Podolí Jihomoravský kraj Stavební práce a příbuzné… 0 Kč - 200 000 Kč 3. červenec 2015, 14:00
Revize dešťové kanalizace Podolí Jihomoravský kraj Vodohospodářství a kanalizace 0 Kč - 200 000 Kč 8. červenec 2015, 17:00
Celkem záznamů: 38
|< << 12 >|Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.