Lhotka nad Labem - detail zadavatele

erb

Adresa Kraj Telefon web
Obecní úřad Lhotka nad Labem Lhotka nad Labem 22 410 02 Lovosice Ústecký kraj - http://www.lhotkanadlabem.cz/

Ves vznikla pravděpodobně záhy po založení města Lovosice, a to koncem XII. století, ale dle předhistorických vykopávek, které se zhusta na katastru Lhotky objevovaly, lze soudit, že místo bylo osídleno již v dobách pradávných. V listinách objevuje se poprvé v r. 1251, kdy Smil, syn Jindřicha z Lipé, prodal Lovosice spolu s dalším zbožím, mezi tím i ves Lhotku (Roylhot) klášteru cellskému v Míšensku. Také v privilegium daném r. 1395 Václavem IV. cellskému klášteru se ves pod jménem Roylhot vyskytuje.

V r. 1323 byla ve vsi tvrz. V r. 1420 leželo ve vsi vojsko Zikmundovo a v r. 1426 Husité Lhotkou několikrát protáhli. Ve čtvrtek po sv. Kateřině r. 1540 prodal klášter cellský všechno své zboží i s Lhotkou Šlejnicům. Od těch dob zůstala vesnice stále při Lovosicích.

Zakázky města

Název Kraj Obor Cena Uzávěrka přihlášek
„Pohostinství a prodejna potravin - stavební… Ústecký kraj Stavební práce a příbuzné… 500 001 Kč - 1 500 000 Kč 2. říjen 2013, 16:00
"Pohostinství a prodejna potravin - stavební… Ústecký kraj Stavební práce a příbuzné… 500 001 Kč - 1 500 000 Kč 8. listopad 2013, 16:00Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.