Detail veřejné zakázky

ZŠ Švermova Liberec - vypracování PD stavebních úprav kuchyně

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Marketing, grafické a projekční služby
Předpokládaná hodnota zakázky 200 001 Kč - 500 000 Kč
Termín realizace DSP - do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy; DPS do 35 dnů od vydání kladného stanoviska stavebního úřadu
Uzávěrka přihlášek Úterý, 18. říjen 2016, 09:00

Bližší informace

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace, která bude vytvořena s přihlédnutím k Auditu kuchyňského provozu a požadavků zadavatele (objednatele).
Uchazeč vykoná a zařídí pro objednatele provedení následujících projektových stupňů:
a) Dokumentace pro vydání stavební povolení (dále jen DSP);
b) Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS).
Další součástí je mimo jiné inženýrská činnost a BOZP.
Blíže viz zadávací dokumentace.


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/contract_display_787.htmlVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.