Detail veřejné zakázky

ZŠ Na Výběžku – výměna technologie kotelny

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 500 001 Kč - 1 500 000 Kč
Termín realizace červen 2016
Uzávěrka přihlášek Pondělí, 6. červen 2016, 09:00

Bližší informace

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je výměna technologie kotelny na základní škole Na Výběžku, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny. Zejména se jedná o výměnu plynových kotlů, akumulační nádoby, úpravny vody, čerpadel, měřící a regulační systém řízení, pojistných ventilů, které jsou specifikovány v projektové dokumentaci z 01. 2016 od Ing. Romana Chládka, autorizovaného technika pro techniku prostředí staveb, vytápění, vzduchotechniku a zdravotní techniku, čís. autorizace ČKAIT 0500387 a v položkovém rozpočtu.

Jedná se zejména o tyto dodávky:
• Demontáž a likvidace stávajících technologie kotelny
• Dodání a montáž nových kotlů a akumulační nádrže
• Dodání a montáž ovládacích, regulačních a pojistných prvků kotelny
• Dodání a montáž měřící a regulační systému
• Oprava vedení plynu
• Zednické práce
• Vložkování komínu


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/vz00000720Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.