Detail veřejné zakázky

ZŠ Liberec, Sokolovská 328, Liberec - vestavba zařízení vzduchotechniky kuchyně

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 500 001 Kč - 1 500 000 Kč
Termín realizace březen - duben 2016
Uzávěrka přihlášek Pondělí, 1. únor 2016, 09:00

Bližší informace

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a instalace nového zařízení vzduchotechniky (dále jen VZT) do kuchyně Základní školy Liberec, Sokolovská 328, Liberec 14. Stavební úpravou bude dotčen konkrétně pavilon D 25. Zařízení bude zavěšeno na stávající stropní konstrukci v 1. NP a dále bude skrz okno vedeno ven po fasádě objektu až nad střechu. Úprava vnitřních rozvodů bude provedena napojením na stávající vnitřní rozvody. Bližší informace předmětu této veřejné zakázky je obsažena v projektové dokumentaci (příloha č. 8 ZD) a v položkové rozpočtu (příloha č. 9 ZD).


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/contract_display_670.htmlVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.