Detail veřejné zakázky

ZŠ Liberec, Sokolovská 328, Liberec – vestavba zařízení vzduchotechniky kuchyně a bazénu

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Gastronomické služby
Předpokládaná hodnota zakázky 500 001 Kč - 1 500 000 Kč
Termín realizace srpen - říjen 2016
Uzávěrka přihlášek Pátek, 15. červenec 2016, 09:00

Bližší informace

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a instalace nového zařízení vzduchotechniky (dále jen VZT) do kuchyně a bazénu Základní školy Liberec, Sokolovská 328, Liberec 13. Stavební úpravou bude dotčen konkrétně pavilon D (kuchyně) a pavilon E (bazén). Zařízení VZT kuchyně bude zavěšeno na stávající stropní konstrukci v 1 NP a dále bude skrz okno vyvedeno ven po fasádě objektu až nad střechu. Úprava vnitřních rozvodů bude provedena napojením na stávající vnitřní rozvody. Zařízení VZT bazénu bude vedeno ve stávajícím podhledu stropu. Bližší specifikace předmětu této veřejné zakázky je obsažena v projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu.


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/contract_display_739.htmlVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.