Detail veřejné zakázky

ZŠ Liberec, Oblačná - oprava střešního a obvodového pláště tělocvičny

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 1 500 001 Kč - 3 000 000 Kč
Termín realizace nejpozději do osmi (8) týdnů od protokolárního předání staveniště
Uzávěrka přihlášek Pátek, 23. březen 2018, 09:00

Bližší informace

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je oprava střešního a obvodového pláště tělocvičny při ZŠ Oblačná v Liberci. Nový střešní plášť je navržen jako nová jednoplášťová střecha s izolační vrstvou z folie PVC. Z obvodového pláště budou odstraněny jak původní dřevěná okna, tak i COPILITOVÉ konstrukce a sklobetonové tvárnice a budou nahrazeny okny plastovými, které budou osazeny v úrovni původních výplní, tak aby byla zachována návaznost na stávající fasádní omítku. Součástí oprav jsou i výmalby a nátěry kovových prvků podhledu a tělocvikářských prvků.


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1017.htmlVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.