Detail veřejné zakázky

ZŠ Liberec, Lesní – oprava tělocvičny

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 1 500 001 Kč - 3 000 000 Kč
Termín realizace do 8 týdnů od předání staveniště zhotoviteli
Uzávěrka přihlášek Úterý, 13. červen 2017, 09:00

Bližší informace

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je oprava tělocvičny při Základní škole Lesní v Liberci. Práce budou započaty demontážemi tělocvikářského nářadí a doplňků. Budou vybourány nové vstupní otvory a zazděny původní. Demontováno bude původní obložení stěn a v celé ploše nášlapná vrstva podlahy. Pouze v nářaďovně bude vybourána celá původní skladba podlahy. Po provedení nového souvrství podlahy bude v celé ploše nalepena nášlapná vrstva, kterou tvoří dřevěná, lepená, sendvičová podlahová krytina s vyznačením jednotlivých sportovišť a logem školy. Budou odstraněny nesoudržné výmalby a nové malování proběhne v celé ploše. Následně bude provedena montáž dřevěného obkladu stěn a zpětná montáž tělocvikářských prvků a doplňků.


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/contract_display_878.htmlVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.