Detail veřejné zakázky

ZŠ Liberec, Aloisina Výšina - vypracování PD stavebních úprav pro bezbariérovost objektu

Zadavatel Liberec
Kraj Ústecký kraj
Obor Marketing, grafické a projekční služby
Předpokládaná hodnota zakázky 200 001 Kč - 500 000 Kč
Termín realizace předání dokumentace DPS vč. rozpočtu do 30 dnů od vydání kladného pravomocného stanoviska stav. úřadu; DSP vč. plánu realizace do 120 od nabytí účinnosti smlouvy
Uzávěrka přihlášek Středa, 27. září 2017, 10:00

Bližší informace

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zpracování projektové dokumentace akce „ZŠ Liberec, Aloisina Výšina - vypracování PD stavebních úprav pro bezbariérovost objektu“.


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/contract_display_908.htmlVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.