Detail veřejné zakázky

ZŠ Aloisina výšina – realizace úspor energie – zajištění technického dozoru investora

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Právní, finanční, překladatelské, pojišťovnické, poradenské a jiné služby
Předpokládaná hodnota zakázky 200 001 Kč - 500 000 Kč
Termín realizace červenec - září 2011
Uzávěrka přihlášek Pátek, 15. červenec 2011, 09:00

Bližší informace

Projekt je spolufinancovaný v rámci OPŽP z prostředků Kohezních fondů EU,
OPŽP – 3.Udržitelné využívání zdrojů energie 3.2.1 Realizace úspor energie
a.č. projektu 10065043.

Předmětem plnění této zakázky malého  rozsahu  je  zajištění  technického   dozoru    investora    při   přípravě   a   realizaci    akce  „ZŠ Aloisina výšina – realizace úspor energie“.

Jedná se o zajištění následujících činností:

  • předání staveniště (vč. protokolu o předání a převzetí staveniště)
  • řízení kontrolních dnů a pořizování zápisů do stavebního deníku, řešení problémů se zhotovitelem (v kooperaci se zástupcem zadavatele)
  • předání a převzetí díla, kolaudace (protokol o předání a převzetí dokončené stavby, kolaudační souhlas, předání certifikátů na výplně, zateplovaní systém, revize, fotodokumentaci, stavební deník)
  • kontrola a potvrzování správnosti soupisu provedených prací a kontrola správnosti faktur
  • záruka TDI za provedení díla dle projektové dokumentace a doporučení energetického auditora

Vybraný uchazeč je dále povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré další činnosti související se službou a tyto činnosti zahrnout do celkové ceny zakázky. 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

Kód CPV: 71520000-9 – stavební dohled


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/contract_display_73.htmlVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.