Detail veřejné zakázky

Železný Brod – Podání žádosti a administrace projektů OPŽP – prioritní osa 4

Zadavatel Železný Brod
Kraj Liberecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 0 Kč - 200 000 Kč
Termín realizace 31.08.2013
Uzávěrka přihlášek Středa, 15. květen 2013, 10:00

Bližší informace

Předmětem zakázky je zpracování a podání  žádosti včetně požadovaných příloh v rámci OPŽP, prioritní osa 4, oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady. Zadavatel má k dispozici starší projektovou dokumentaci.

Uchazeč nabídne i cenu za administraci projektu v případě přidělení dotace na akce.


Další informace: http://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/prilezitosti-nabidky/verejne-zakazky/zelezny-brod-podani-zadosti-administrace-projektu-opzp-prioritni-osa-4.htmlVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.