Detail veřejné zakázky

Zateplení domova pro seniory "Hvízdal" České Budějovice

Zadavatel České Budějovice
Kraj Jihočeský kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 10 000 001 Kč -
Termín realizace září 2011
Uzávěrka přihlášek Pátek, 12. srpen 2011, 09:00

Bližší informace

Předmětem projektu jsou stavební úpravy vyvolané požadavkem EA na kompletní zateplovací práce objektu pro seniory „HVÍZDAL“. Energetický audit byl zpracován na základě požadavku stavebníka firmou SEVEn Energy s. r. o., zpracovatel ing. Gustaf Kodl, zpracováno v lednu 2010. EA vyhodnotil stavebně technický stav objektů a doporučil soubor energeticky úsporných opatření č. 1 – zahrnující zateplení povrchů a výměnu původních výplní otvorů.

Stavební úpravy zahrnují zateplení obvodových stěn fasádním systémem dle ETICS.

Na základě posouzení zateplení objektu z požárně bezpečnostního hlediska, dle ČSN 73 08 02,  dle ČSN 73 08 31, podle čl. 8.4.11 ČSN 73 08 02 (2009) a 3.1.3 ČSN 73 08 10 (2009):

tepelně izolační vrstvy obvodových stěn nelze provést z materiálů třídy reakce na oheň B až F dle čl.9.4.2 ČSN 73 08 35 – dodatečně navržené tepelně izolační vrstvy musí být třídy reakce na oheň A1, A2 včetně kotevního systému.

-zateplení obvodových stěn musí být provedeno z minerálních desek (MW) a z kotev s kovovým trnem, dle zásad ETICS.


Další informace: http://www.c-budejovice.cz/cz/stranky/verejne-zakazky.aspxVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.