Detail veřejné zakázky

Zastřešení terasy a oprava střechy plaveckého bazénu, Svatopluka Čecha 4204/80, Jablonec nad Nisou

Zadavatel Jablonec nad Nisou
Kraj Liberecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 10 000 001 Kč -
Termín realizace 5/2018 - 10/2018
Uzávěrka přihlášek Úterý, 13. únor 2018, 11:00

Bližší informace

Předmětem plnění je kompletní demontáž stávajícího hydroizolačního souvrství včetně tepelné izolace a parotěsných zábran až na nosnou konstrukci střechy. V rámci prováděcích prací bude provedena nová skladba střešního pláště nad všemi prostory bazénu. Dále bude provedeno protažení ocelové konstrukce příhradových vazníků nad nově zastřešovanou terasou, bude provedena nová konstrukce střešního pláště a proveden nový obvodový plášť.


Další informace: http://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=32282&slozka=35&_ga=GA1.2.1034742171.1510055819&_gid=GA1.2.2113850391.1516968303&detail_claim=13507&Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.