Detail veřejné zakázky

ZAJIŠTĚNÍ POZÁRUČNÍHO SERVISU, PODPORY, REVIZÍ A ÚDRŽBY MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLÍŽECÍHO SYSTÉMU

Zadavatel České Budějovice
Kraj Jihočeský kraj
Obor Bezpečnostní služby
Předpokládaná hodnota zakázky 200 001 Kč - 500 000 Kč
Termín realizace květen 2012 - květen 2014
Uzávěrka přihlášek Úterý, 10. duben 2012, 09:00

Bližší informace

Předmětem výběrového řízení je zajištění pozáručního servisu, podpory, revizí a údržby Městského kamerového dohlížecího systému a jeho komponent (dále jen MKDS). Služby budou poskytovány na základě uzavřené smlouvy, požadavky na opravy na základě potvrzené objednávky. Návrh smlouvy musí být součástí nabídky uchazeče.

Minimální požadavky na dodavatele:

 • zajištění servisu všech komponent MKDS
 • zajištění roční periodické revizní kontroly celého systému
 • zajištění elektro revizí celého systému
 • zajištění součinnosti při řešení nestandardních stavů systému (restart kamer, podpora ovládacího SW apod.)
 • možnost nahlásit požadavek na servis kdykoliv (24/7) telefonicky, e-mailem, případně pomocí online helpdesku
 • zajištění proškolení administrátora systému

Periodická roční údržba/revize spočívá v kontrole:

 • kontrola a dotažení uchycení kamery s napáječem
 • mikrovlnné přenosové trasy – kontrola nastavení a uchycení
 • vyhodnocovací pracoviště – kontrola ovládání systému, monitorovací a zobrazovací jednotky
 • kontrola provozuschopnosti a stavu elektrických obvodů zařízení
 • kontrola přenosového zařízení
 • kontrola kvality obrazu kamery

Případné nedostatky objevené na základě těchto revizních kroků budou odstraněny do max. 1. kalendářního měsíce. Dodavatel zpracuje roční revizní zprávu, kde uvede veškeré zjištěné nedostatky a doporučení na jejich odstranění. V současné době je provozováno 30 kamerových bodů, jejichž umístění a typy jsou zřejmé z tabulky níže:

Pořadové číslo

ID kamery

Popis lokality umístění kamery

Typ kamery

Poznámka

1

KB1

Piaristická 1 dům

Autodome

Rok montáže 2006

2

KB2

Dr. Stejskala 113/2 dům

Autodome

Rok montáže 2006

3

KB3

Komerční banka, Hroznova 247/32 dům

Autodome

Rok montáže 2006

4

KB4

plovárna - dům

Autodome

Rok montáže 2006

5

KB5

Senovážné náměstí - trolejový sloup č. 142

Autodome

Rok montáže 2006

6

KB6

Mariánské nám. - Husova - trolejový sloup              

č. 229

Autodome

Rok montáže 2006

7

KB7

Dlouhá louka, Husova - trolejový sloup č. 276

Autodome

Rok montáže 2006

8

KB8

stožár OBI stožár

Autodome

Rok montáže 2006

9

KB9

trolejový sloup č. 36 - na přednádražní

komunikaci

Autodome

Rok montáže 2006

10

KB10

Lannova 201/20 dům

Autodome

Rok montáže 2006

11

KB11

Fr. Ondříčka 979/8 panelový dům

Autodome

Rok montáže 2006

12

KB12

Husova - trolejový sloup č. 400

Autodome

Rok montáže 2006

13

KB13

Netolická 1180/10 panelový dům

Autodome

Rok montáže 2006

14

KB14

křižovatka M. Horákové, Ant. Barcala – trolejový

sloup č. 43

Autodome

Rok montáže 2006

15

KB15

V. Volfa 1334/31 panelový dům

Autodome

Rok montáže 2006

16

KB16

M. Chlajna 1291/19 panelový dům

Autodome

Rok montáže 2006

17

KB17

výpadovka na Strakonice návěští ŘSD

Autodome

Rok montáže 2006

18

KB18

sloup trolejového závěsu č. 21, Pražská tř.

Stacionární

Rok montáže 2006

19

KB19

návěští Rudolfovská - za křižovatkou na Okružní

Stacionární

Rok montáže 2006

20

KB20

sloup VO poblíž přechodu u školy v Nových

Hodějovicích

Stacionární

Rok montáže 2006

21

KB21

návěští, směr Český Krumlov návěští ŘSD

Stacionární

Rok montáže 2006

22

KB22

Dynamo - stadion

Autodome

Rok montáže 2006

23

KB23

ul. J. Štursy panelový dům

Autodome

Rok montáže 2008

24

KB24

M. Chlajna 1280/7 panelový dům

Autodome

Rok montáže 2008

25

KB25

V. Volfa 1302/17 panelový dům

Autodome

Rok montáže 2008

26

KB26

budova radnice - Česká ul.

Autodome

Rok montáže 2009

27

KB27

Fr. Ondříčka 976/6 panelový dům

Autodome

Rok montáže 2009

28

KB28

Rudolfovská - Nádražní - křižovatka u viaduktu

Autodome

Rok montáže 2009

29

KB29

obchodní centrum IGY

Autodome

Rok montáže 2011

30

KB30

Pekárenská 37, panelový dům

Autodome

Rok montáže 2011


Další informace: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTIwNTQmZ29yZGlvbkJ1ZGVqb3ZpY2U=Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.