Detail veřejné zakázky

Zajištění dodavatele pro výkon územně plánovací či

Zadavatel Podolí u Brna
Kraj Jihomoravský kraj
Obor Marketing, grafické a projekční služby
Předpokládaná hodnota zakázky 0 Kč - 200 000 Kč
Termín realizace 2019-10-01 - 2021-12-31
Uzávěrka přihlášek Pondělí, 26. srpen 2019, 12:00

Bližší informace

Předmětem zakázky je výběr dodavatele - osoby oprávněné k výkonu územně plánovací činnosti, která zajistí Obecnímu úřadu Podolí službu spočívající zajištění kvalifikovaného výkonu územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního při pořizování ÚP, které povede k vydání ÚP a výkon činností souvisejících a navazujících na vydání ÚP, které jsou vyžadovány stavebním zákonem, jeho vyhláškami a správním řádem a to prostřednictvím osoby splňující kvalifikační požadavky dle § 24 stavebního zákona, pro pořizování nového Územního plánu Podolí.
Další informace: https://www.podoliubrna.cz/verejne-zakazky?id=2113&action=detailVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.