Detail veřejné zakázky

Výzva k podání nabídek - Základní škola Roztoky - oprava kanalizace

Zadavatel Roztoky u Prahy
Kraj Středočeský kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 0 Kč - 200 000 Kč
Termín realizace červenec-srpen 2011
Uzávěrka přihlášek Pondělí, 13. červen 2011, 18:00

Bližší informace

Předmětem výběrového řízení je provedení opravy splaškové kanalizace na zahradě objektu Základní školy Roztoky - hlavní budova, Školní nám. 470, 252 63 Roztoky. Zadavatel požaduje v lomových bodech přípojky zřízení 2ks revizních lomových šachet, zrušení stávajících šachet Š3 a Š4 a obnovu vstupu do šachty Š2. Zadavatel předpokládá rozsah opravy od Š2 do lomového bodu před budovou školy, t.j. za šachtou Š4 s vyrovnáním spádových poměrů potrubí v tomto úseku. Při opravě potrubí bude zachován stávající profil nebo původní kapacita. Materiál potrubí ponechává zadavatel na úvaze dodavatele. Oslovené firmy pro výběrové řízení musí dále vycházet  z vlastních měření a zjištění na místě samém.


Další informace: http://www.roztoky.cz/userfiles/file/VyzvaZSkanalizace.pdfVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.