Detail veřejné zakázky

Výzva k podání nabídek - Odvodnění a sanace budovy Základní školy Roztoky v ul. Zaorálkova

Zadavatel Roztoky u Prahy
Kraj Středočeský kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 500 001 Kč - 1 500 000 Kč
Termín realizace červenec-srpen 2011
Uzávěrka přihlášek Pondělí, 13. červen 2011, 18:00

Bližší informace

Předmětem výběrového řízení je provedení sanačních prací, včetně odvlhčení základového zdiva budovy základní školy dle přiložené dokumentace, s odvedením dešťových vod do dešťové kanalizace. Reálný rozsah prací bude v případě potřeby upřesněn dle stavu odkrytých konstrukcí a ohodnocen dle schválených položek základního rozpočtu. Nabídková cena bude však respektovat výkazy výměr dané "slepým" rozpočtem přílohy zadávací dokumentace.


Další informace: http://www.roztoky.cz/userfiles/file/VyzvaZSZaoralkova.pdfVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.