Detail veřejné zakázky

Výměna oken na budově ZŠ Smetanova ul., Duchcov

Zadavatel Duchcov
Kraj Ústecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 1 500 001 Kč - 3 000 000 Kč
Termín realizace 1.7.2012
Uzávěrka přihlášek Pátek, 20. duben 2012, 12:00

Bližší informace

Jedná se výměnu oken na budově základní školy. Původní okna jsou dřevěná zdvojená, vesměs kyvná a sklopná.  Všechny otvorové prvky jsou silně poškozené, částečně nefunkční (nedoléhavost) – dožité. Požadavky zadavatele na stavbu – budoucí stav:

Budova bude osazena plastovými okny z minimálně
šestikomorového profilu bílé barvy se zasklením izolačním dvojsklem.
Specifikace a rozměry oken jsou uvedeny v příloze. Ovladač oken (klika)
bude umístěna v dosažitelné výšce křídla. Veškerá okna budou tvarově a
členěním odpovídat původním oknům. Pokud ze specifikace vyplyne osazení ozdobné
příčky, je požadována příčka duplex 20 mm.  Okna budou opatřena kováním s možností
„mikroventilace“. Součástí oken budou plastové parapety dovnitř místností.
Parapety venkovní jsou požadovány v provedení titan-zn. Součástí díla bude
demontáž původních otvorových prvků, montáž všech požadovaných prvků včetně zednické
úpravy a malby. Dveře v rámci dodávky budou plastové otevírání dovnitř
v barvě zlatý dub, včetně kování.

Při osazení oken požadujeme ošetření osazovací spáry okna
parotěsnou páskou ze strany interiéru k zabranění vnikání vlhkosti a kondenzaci
v izolaci v osazení okna a ze strany exteriéru páskou paropropustnou k chráně
spáry před zatékáním.


Další informace: http://www.duchcov.cz/vymena-oken-na-budove-zs-smetanova-ul-duchcov/ds-1187Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.