Detail veřejné zakázky

Výkon investorské inženýrské činnosti pro realizaci a dokončení stavby "Zateplení domova pro seniory Hvízdal České Budějovice"

Zadavatel České Budějovice
Kraj Jihočeský kraj
Obor Právní, finanční, překladatelské, pojišťovnické, poradenské a jiné služby
Předpokládaná hodnota zakázky 200 001 Kč - 500 000 Kč
Termín realizace Předpokládaný termín zahájení prací - 09/2011, předpokládaný termín dokončení prací - do 150 kalendářních dnů od protokolárního předání stavebniště
Uzávěrka přihlášek Čtvrtek, 22. září 2011, 09:00

Bližší informace

Provedení potřebných činností a odbornou kontrolu zajištění bezproblémové realizace stavebních prací a dodávek podle schválené PD a podmínek investora. Bezproblémové uvedení řádně (bez vad a nedodělků) provedené stavby do užívání, zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce a případně dalších potřebných podkladů ve vztahu k podmínkám dotačních titulů.

Jedná se zejména o tyto činnosti: koordinace prací a dodávek mezi přímými zhotoviteli, výkon stavebního dozoru, kontrola plnění jednotlivých ustanovení SOD, pořízení průběžné fotodokumentace realizace stavby,
 

která bude uspořádaná dle postupu prací s vyznačením data a stručného popisu prací, poskytnutí odborné pomoci po dobu záruky díla.


Další informace: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTExMDEmZ29yZGlvbkJ1ZGVqb3ZpY2U=Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.