Detail veřejné zakázky

Vyhotovení lesních hodpodářských osnov pro lesy drobných vlastníků - Zařizovací obvod Jablonec nad Nisou s platností od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2022

Zadavatel Jablonec nad Nisou
Kraj Liberecký kraj
Obor Lesnictví
Předpokládaná hodnota zakázky 0 Kč - 200 000 Kč
Termín realizace 30.6.2013
Uzávěrka přihlášek Pondělí, 19. prosinec 2011, 09:00

Bližší informace

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení lesních hospodářských osnov (LHO) pro Zařizovací obvod Jablonec nad Nisou dle § 24 – 27 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (lesní zákon) a vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky č. 84/1996 Sb., ze dne 18. března 1996, o lesním hospodářském plánování, ve znění pozdějších předpisů a podle schválené metodiky Ministerstva zemědělství.

Místem plnění je zařizovací obvod, který tvoří následující katastrální území: Antonínov, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Dalešice, Dolní Maxov, Horní Maxov, Hraničná nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Jindřichov nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Karlov u Josefova Dolu, Kokonín, Loučná nad Nisou, Lučany nad Nisou, Lukášov, Maršovice u Jablonce nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Nová Ves u Jablonce nad Nisou, Pelíkovice, Proseč nad Nisou, Pulečný, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Rýnovice, Vrkoslavice.

Zařízení se nebude týkat pozemků, ve kterém vykonává právo hospodaření ve státních lesích právnická osoba – LČR s.p., LS Jablonec nad Nisou, jež zde i vykonává funkci odborného lesního hospodáře tzv. ze zákona.

 Výměra lesních pozemků určených ke zpracování  LHO je 195,0607 ha. Plocha: 195,2065 ha.


Další informace: http://www.mestojablonec.cz/cs/podnikani/verejne-zakazky-maleho-rozsahu.htmlVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.