Detail veřejné zakázky

Veřejná zakázka: Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina - IČ

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Právní, finanční, překladatelské, pojišťovnické, poradenské a jiné služby
Předpokládaná hodnota zakázky 200 001 Kč - 500 000 Kč
Termín realizace únor-prosinec 2012
Uzávěrka přihlášek Pondělí, 8. srpen 2011, 09:00

Bližší informace

Předmětem veřejné zakázky je zajištění inženýrské činnosti, technického dozoru investora a zajištění funkce koordinátora bezpečnosti práce na staveništi pro stavbu v rámci projektu ”Revitalizace víceúčelového sportovních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina”.

Inženýrská činnost bude zahrnovat:
a) Spolupráci při výběru dodavatele stavby
b) Inženýrskou činnost při realizaci stavby – technický dozor investora (TDI)
c) Zpracování plánu BOZP a zajištění funkce koordinátora BOZP dle zákona č.309/2006 Sb.
d) Inženýrskou činnost ke kolaudaci stavby
e) Inženýrskou činnost v průběhu záruční lhůty


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/vz00000082Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.