Detail veřejné zakázky

Technologické centrum - Uran

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Výpočetní technika a informační systémy
Předpokládaná hodnota zakázky 1 500 001 Kč - 3 000 000 Kč
Termín realizace listopad-prosinec 2011
Uzávěrka přihlášek Pondělí, 21. listopad 2011, 09:00

Bližší informace

Předmětem plnění je zřízení serverovny v budově URAN. Pro optimální funkci a poskytování služeb v odpovídající kvalitě budou v rámci výstavby nové serverovny provedeny následující stavební práce. V rámci stavebních prací dojde k dispozičním úpravám, zateplení obvodových (ze strany interiéru) i vnitřních konstrukcí, provedení zdvojené podlahy s antistatickou nášlapnou vrstvou, sádrokartonového podhledu, sádrokartonových předstěn a provedení profesních instalací (chlazení, řízení teploty, elektro silno a slaboproud, vzduchotechnika, přívod studené vody pro zvlhčovače klimatizace, kanalizace pro odvod kondenzátu, EPS, SHZ, apod.).

Podrobně je předmět zakázky dále vymezen v dokumentaci ke stavebnímu povolení, zpracované firmou STORING spol. s r.o., IČO: 25410482, V Horkách 94/5, 460 07 Liberec 9. Tato dokumentace bude zájemcům poskytnuta na základě žádosti podané prostřednictvím systému E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID 7c6by6u) na adresu zadavatele: Statutární město Liberec, odbor právní a veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec.

Nabídka bude zpracována podle projektové dokumentace vypracované projektantem v rozsahu dle výkazu výměr.

Veškeré výrobky, materiály a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se projektová dokumentace či výkaz výměr k tomuto zadávacímu řízení případně odkazují, jsou uvedeny pouze jako příklad možného použití a požadovaného standartu a lze je nahradit výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standart nesnižují.


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/contract_display_130.htmlVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.