Detail veřejné zakázky

Stavební úpravy ZŠ Husitská - zateplení střechy pavilonu MVD 2

Zadavatel Nová Paka
Kraj Královéhradecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 500 001 Kč - 1 500 000 Kč
Termín realizace srpen 2011
Uzávěrka přihlášek Pondělí, 27. červen 2011, 09:00

Bližší informace

Město Nová Paka v návaznosti na špatný stav budovy ZŠ Husitská nechalo v minulých letech zpracovat projektovou dokumentaci na kompletní zateplení obvodových plášťů, výměnu oken a zateplení střešní konstrukce. Vzhledem k finanční náročnosti celé této akce, bylo rozhodnuto o rozdělení akce do dvou částí. V letošním roce má město v plánu realizovat výměnu oken a zateplení střechy v rozsahu zpracované projektové dokumentace.

 

V rámci tohoto výběrového řízení jsou řešeny následující stavební práce:

 

  • Zateplení střešní konstrukce a klempířské práce na pavilonu MVD 2 ZŠ Husitská

Bude provedeno zateplení střešní konstrukce na pavilonu MVD 2 po vzoru pavilonu U.12.2. dodatečnou tepelnou izolací s parozábranou a hydroizolací, dále budou provedeny související klempířské práce. Dále viz. PD.

 

Výměna oken a meziokenních vložek a klempířské práce na učebnovém pavilonu U.12.2, pavilonu MVD a na stravovacím bloku S2 ZŠ Husitské nejsou součástí tohoto výběrového řízení, jsou řešena samostatným výběrovým řízením, které bylo již ukončeno.


Další informace: http://www.munovapaka.cz/stavebni-upravy-zs-husitska-zatepleni-strechy-pavilonu-mvd2/ds-27731Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.