Detail veřejné zakázky

STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE VRBENSKÁ VČETNĚ KŘIŽOVTKY S ULICÍ DOBROVODSKÁ, 1. A 2. STAVBA

Zadavatel České Budějovice
Kraj Jihočeský kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 10 000 001 Kč -
Termín realizace Předpokládaný termín zahájení plnění: 09/2011, zprůjezdnění ulice Vrbenská, Dobrovodská..., uvedení do zkušebního provozu: 30.11.2011, předpokládaný termín ukončení plnění: 30.03.2012
Uzávěrka přihlášek Čtvrtek, 7. červenec 2011, 09:00

Bližší informace

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávajících komunikací ulic Dobrovodská a  Vrbenská v Českých Budějovicích včetně jejich odvodnění a stavební úpravy přilehlých chodníků. Stavební úpravy spočívají v obnově krytu místní komunikace ulice Vrbenská a silnice II/157 v ulici Dobrovodská. V těchto ulicích budou opraveny chodníky a v křižovatce Vrbenská a Dobrovodská bude zřízeno SSZ. Křižovatka bude upravena v rozsahu nutném pro zřízení odbočovacích pruhů. Z důvodu zřízení odbočovacích pruhů v ulici Dobrovodská dojde i k přemístění sloupů trakčního vedení.


Další informace: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTEwNDMmZ29yZGlvbkJ1ZGVqb3ZpY2U=Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.