Detail veřejné zakázky

Stavební úpravy stávajících šaten v 1. NP ve sportovním areálu v Jičíně

Zadavatel Jičín
Kraj Královéhradecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 10 000 001 Kč -
Termín realizace do 31.8.2014
Uzávěrka přihlášek Středa, 9. říjen 2013, 08:00

Bližší informace

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce spojené se stavebními úpravami stávajících šaten v 1. NP budovy č.p. 863 v ul. Revoluční, Jičín. Vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v projektové dokumentaci „Stavební úpravy stávajících šaten v 1. NP ve sportovním areálu v Jičíně“ ve stupni pro provedení stavby, zpracované Ing. Romanem Janderou, IČO: 68494858, K Vápenkám 557, 506 01 Jičín. Rozhodující pro hodnocení VZ  je předložený výkaz výměr.


Další informace: http://www.mujicin.cz/Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.