Detail veřejné zakázky

„Sběr, přeprava, využívání a odstraňování odpadu - Černošice“

Zadavatel Černošice
Kraj Středočeský kraj
Obor Úklidové služby
Předpokládaná hodnota zakázky 10 000 001 Kč -
Termín realizace 2012, 2013, 2014
Uzávěrka přihlášek Úterý, 1. listopad 2011, 10:00

Bližší informace

1. sběr, přeprava, využívání a odstraňování směsného komunálního odpadu, kat. č.

200301

2. sběr, přeprava a využívání odděleně sbíraných a využitelných složek komunálního

odpadu

3. sběr, přeprava, využívání a odstraňování objemného odpadu , kat. č. 200307

4. sběr, přeprava, využívání a odstraňování odděleně sbíraných složek komunálních

odpadů, včetně nebezpečných složek komunálních odpadů, vystavení a předání

hlášení o přepravě nebezpečných odpadů

5. sběr, přeprava, využívání a odstraňování biodpadů

6. pronájem kontejnerů na směsný komunální odpad (1100l)

7. provádění úklidu a likvidace odpadu uloženého mimo sběrné nádoby na jednotlivých

stanovištích (u nádob na tříděný odpad + u nádob na směsný komunální odpad

určených pro chataře – kontejnery 6m3 a 1100 l)

8. minimálně jednou za kalendářní rok provedení čištění sběrných nádob

9. vedení průběžné měsíční evidence odpadů - písemné hlášení o množství, včetně

zpracování čtvrtletního a ročního hlášení

10. svoz odpadu 365 dní v roce bez ohledu na to, zda svozový den připadá na den

pracovního klidu nebo svátek

11. dodání potřebného množství známek, kterými budou označeny nádoby určené ke

svozu

12. dodání 300 pytlů/ročně na komunální odpad


Další informace: https://zakazky.ecentre.cz/nabidkaEcentre/zakazka.seam?idZak=MTc0JmVjZW50cmU=Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.