Detail veřejné zakázky

Rozvoj zaměstnanců Liberecké IS, a.s. na léta 2013 - 2015

Zadavatel Liberecká IS, a.s.
Kraj Liberecký kraj
Obor Vzdělávací služby
Předpokládaná hodnota zakázky 500 001 Kč - 1 500 000 Kč
Termín realizace 04/2015
Uzávěrka přihlášek Pondělí, 16. září 2013, 10:00

Bližší informace


Zakázka na vzdělávání je rozdělena na dvě části A a B část A max. cena 175.000,-Kč část B max.cena 1 128 000,-Kč.

Pro obě části zakázky A i B je požadováno
Na závěr jednotlivých školení získají účastníci osvědčení o absolvování.
Pro jednotlivé moduly budou zaměstnanci rozděleni do skupin podle pozice ve firmě a náplně práce. První skupinu budou tvořit manažeři a vedoucí specialisté. Druhá skupina bude vytvořena z řad vedoucích specialistů a specialistů. Skupina manažerů a vedoucích specialistů se bude účastnit všech modulů měkkých dovedností, druhá skupina se zúčastní pouze
vybraných modulů. Podrobněji počet účastníků školení  viz cenová tabulka bod 3.7. ZD.
Zajištění všech potřebných studijních materiálů pro účastníky
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti vzdělávání (výše uvedené oblasti), a to organizační zajištění, příprava a realizace vzdělávacích kurzů a poradenské služby s nimi související.

 


Další informace: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/fef4d574-cec9-49ed-9502-dfe5666fb5ceVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.