Detail veřejné zakázky

Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina – administrativní zajištění

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Právní, finanční, překladatelské, pojišťovnické, poradenské a jiné služby
Předpokládaná hodnota zakázky 200 001 Kč - 500 000 Kč
Termín realizace průběžně do roku 2015
Uzávěrka přihlášek Pondělí, 8. srpen 2011, 09:00

Bližší informace

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování žádosti o poskytnutí dotace v rámci ROP NUTS II SV na projekt „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ včetně veškerých požadovaných příloh (povinné přílohy definované poskytovatelem dotace), dále pak tvorba žádostí o platbu dle finančního plánu, monitorovacích zpráv a realizace veškerých změn v dokumentaci projektu.


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/vz00000081Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.