Detail veřejné zakázky

Rekonstrukce ulice Komenského v Černošicích

Zadavatel Černošice
Kraj Středočeský kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 10 000 001 Kč -
Termín realizace březen-září 2012
Uzávěrka přihlášek Pátek, 3. únor 2012, 12:00

Bližší informace

Předmětem veřejné zakázky je generální dodávka stavby "Rekonstrukce ulice Komenského" včetně všech souvisejících prací a dodávek a zajištění úspěšného předání stavby objednateli na základě protokolu o předání a převzetí díla podepsaného objednatelem a zhotovitelem. Předmět veřejné zakázky mimo jiné zahrnuje:

  • stavební práce na komunikace, vč. terénních úprav, rekonstrukce vodovodního řadu a rekonstrukce dešťové kanalizace a odvodnění komunikace,
  • vytyčení stávajících podzemních sítí, aktualizaci vyjádření správců sítí v případě pozbytí platnosti,
  • předložení všech předepsaných revizních zpráv a dokladů,
  • potřebné konstrukční výkresy a dílenská dokumentace,
  • dokumentace skutečného provedení stavby,
  • propagace veřejné zakázky, povinná publicita dle pravidel ROP SČ.

Další informace: http://www.mestocernosice.cz/verejne-zakazky/Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.