Detail veřejné zakázky

Rekonstrukce Hübnerovy hrobky

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 500 001 Kč - 1 500 000 Kč
Termín realizace do 10 týdnů od podpisu smlouvy
Uzávěrka přihlášek Čtvrtek, 25. leden 2018, 09:00

Bližší informace

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce Hübnerovy hrobky. Objekt je nemovitou kulturní památkou ČR, pod rej. č. 29823/5-4118 na základě rozhodnutí ŠKK ONV Liberec č. j. 63/64 ze dne 26. 11. 1964, která je umístěná na pozemkové parcele č. 2255/1, k. ú. Liberec. Dle přílohy č. 6 této ZD musí být dodržena podmínka, že „veškeré práce bude provádět osoba, která je držitelem platného povolení MK ČR k restaurování v daném oboru - nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene (třídník specializací 3b), pro kovové prvky – uměleckořemeslná díla z obecných kovů (třídník specializací 3g).


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/contract_display_981.htmlVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.