Detail veřejné zakázky

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ - ÚSEK 06 VÝCHOD

Zadavatel České Budějovice
Kraj Jihočeský kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 10 000 001 Kč -
Termín realizace Předpokládaný termín zahájení plnění: červen 2012; předpokládaný termín ukončení plnění: do 150 dnů od zahájení prací
Uzávěrka přihlášek Čtvrtek, 16. únor 2012, 10:00

Bližší informace

 

Předmětem plnění je zhotovení díla "Regenerace sídliště Máj – úsek 06 východ" v rozsahu
vymezeném projektovou dokumentací „Regenerace sídliště Máj – úsek 06 východ“
zpracované firmou PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce1668/16 Praha, atelier
České Budějovice včetně výkazu výměr, vyjádření dotčených orgánů a správců
sítí.

 

Realizace tohoto projektu je vyvolána záměrem Regenerace sídliště
Máj.

 

Náplní tohoto projektu je zjednodušení chodníků, rozšíření plochy,
kvalitní povrchy a lepší směrové poměry.

 

Nová cyklostezka v souběhu s chodníkem v ul. Lhenická směrem do
centra města.

 

Stavební úprava stezky podél ul. M. Horákové, resp. ul.
Prachatické v úseku od křižovatky s O. Nedbala ke křižovatce s ul. E.
Rošického.

 

Navržena nová parkovací stání na povrchu u jednotlivých domů –
kolmá stání v ulicích (Prachatická, Lhenická, Netolická) dle prostorových
možností s ohledem na vzrostlou zeleň.

 

Propojení ulic Netolické – Lhenické s kolmými parkovacími stáními.

 

Návrh nového dopravního značení a odvodnění.


Další informace: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTIwMDEmZ29yZGlvbkJ1ZGVqb3ZpY2U=Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.