Detail veřejné zakázky

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ - ÚSEK 05 - SEVER

Zadavatel České Budějovice
Kraj Jihočeský kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 10 000 001 Kč -
Termín realizace Předpokládaný termín zahájení prací: 11/2011, předpokládaný termín ukončení prací: 08/2012
Uzávěrka přihlášek Pátek, 25. listopad 2011, 11:00

Bližší informace

Podkladem pro vypracování cenové nabídky je projektová dokumentace „Regenerace sídliště Máj – úsek 05 sever“ zpracovaná firmou studio ARCHA, spol. s r.o., Senovážné nám. 2, České Budějovice včetně výkazu výměr, vyjádření dotčených orgánů a správců sítí.

Jedná se o regeneraci panelového sídliště Máj zóna 05 - severní část týkající se ulic
N. Frýda, Dr. Bureše a K. Štěcha, jejíž součástí je komunikační napojení stávajícího parkoviště v ulici K. Štěcha, rozšíření kapacity odstavných stání, cyklostezka, chodníky, přeložka kanalizace, doplnění systému odvodnění, přeložka veřejného osvětlení, sadové úpravy, dovybavení parteru mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, vybavení stávajícího hřiště). Viz. zadávací dokumentace.


Další informace: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTEwNzMmZ29yZGlvbkJ1ZGVqb3ZpY2U=Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.