Detail veřejné zakázky

Regenerace sídliště Máj - úsek 05 sever - výkon zadavatelských činností

Zadavatel České Budějovice
Kraj Jihočeský kraj
Obor Právní, finanční, překladatelské, pojišťovnické, poradenské a jiné služby
Předpokládaná hodnota zakázky 0 Kč - 200 000 Kč
Termín realizace Předpokládaný termín zahájení prací je srpen 2011 a předpokládaný termí dokončení prací je listopad 2011
Uzávěrka přihlášek Středa, 17. srpen 2011, 09:00

Bližší informace

Předmětem veřejné zakázky je výkon zadavatelských činností ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ zákon“) v průběhu zadání veřejné zakázky „Regenerace sídliště Máj – úsek 05 sever“, a to způsobem užšího nadlimitního řízení dle § 28 zákona.

Na výše uvedenou veřejnou zakázku bude zažádáno o spolufinancování z Integrovaného operačního programu, prioritní osa 5, Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporovaná Aktivita a) – Revitalizace veřejných prostranství, název projektu: „Stavební, parkové a sadové úpravy veřejných prostranství v lokalitě 05“.

Investiční náklady stavby:43,1 mil. Kč bez DPH


Další informace: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTEwNzkmZ29yZGlvbkJ1ZGVqb3ZpY2U=Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.