Detail veřejné zakázky

Regenerace a založení rozptylové loučky na hřbitově v Ruprechticích

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Údržba zeleně a veřejných prostranství
Předpokládaná hodnota zakázky 500 001 Kč - 1 500 000 Kč
Termín realizace březen 2018
Uzávěrka přihlášek Středa, 31. leden 2018, 09:00

Bližší informace

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební a vegetační úpravy na veřejném pohřebišti v Ruprechticích, respektive jde o regeneraci a založení rozptylové loučky na tomto pohřebišti. Prováděné práce jsou vzhledem ke své časové náročnosti a prostorové omezenosti rozděleny na dvě etapy. První etapa zahrnuje přípravné práce a hrubé stavební úpravy včetně řezu stromů lezeckou technikou, opatření novým mobiliářem (lavičky), úpravu komunikace a dláždění plochy z žulové kostky. Druhá etapa se týká úprav na vegetaci tj. výsadba keřů, výsadba trvalek a okrasných trav, založení parkového trávníku, založení květnatého trávníku atd.


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/vz00000987Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.