Detail veřejné zakázky

PROVÁDĚNÍ DERATIZAČNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Zadavatel České Budějovice
Kraj Jihočeský kraj
Obor Úklidové služby
Předpokládaná hodnota zakázky 200 001 Kč - 500 000 Kč
Termín realizace Předpokládaný termín zahájení prací: 01.04.2012, předpokládaný termín dokončení prací: 31.03.2014
Uzávěrka přihlášek Čtvrtek, 9. únor 2012, 09:00

Bližší informace

 

Předmětem této veřejné zakázky je
provádění deratizačních prací na území města České Budějovice, a to na
veřejných prostranstvích a pozemcích ve vlastnictví statutárního města České
Budějovice.  Součástí zakázky je dodání
veškerého materiálu potřebného k plnění zakázky. Používán bude pouze
povolený materiál. Veškeré práce budou prováděny v souladu se schválenými
technologickými postupy, hygienickými předpisy a veterinárními předpisy a
normami. Veškerý odpad z provedených prací bude odvezen a zlikvidován
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a
v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

 

Hlavní část deratizačních prací bude provedena
ve dvou etapách, a to na jaře (duben – červen) a na podzim (září –
listopad). V mezidobí bude prováděna deratizace jednotlivých ohnisek podle
informací od občanů a dalších poznatků. 

 

Bude provedena lokalizace a monitoring,
následné kladení návnad s dostatečnou minimální gramáží, dokládání návnad
a likvidace nespotřebovaných návnad a uhynulých hlodavců. Budou zajištěna
bezpečnostní opatření včetně označení míst, kde je deratizace prováděna. Dále
bude zajištěna informovanost občanů v tisku.

 

Práce budou předávány průběžně,
součástí předání bude protokol se záznamem do mapových podkladů. Při plnění
zakázky bude probíhat spolupráce se společností ČEVAK, která provádí deratizaci
v kanalizační síti.


Další informace: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTIwMTUmZ29yZGlvbkJ1ZGVqb3ZpY2U=Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.