Detail veřejné zakázky

Projektová příprava – energetické úspory objektu základní školy Švermova v Liberci

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Marketing, grafické a projekční služby
Předpokládaná hodnota zakázky 1 500 001 Kč - 3 000 000 Kč
Termín realizace druhé čtvrtletí 2018
Uzávěrka přihlášek Středa, 31. leden 2018, 12:00

Bližší informace

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace akce „Projektová příprava – energetické úspory objektu základní školy Švermova v Liberci“, která bude vytvořena dle normových požadavků, podmínek poskytovatele podpory pro energetické úspory Operačního programu životního prostředí dle Prioritní osy 5.1, požadavků provozovatele školy a požadavků zadavatele (objednatele).


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/vz00000977Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.