Detail veřejné zakázky

Poradenské služby v oblasti BOZP

Zadavatel Hradec Králové
Kraj Královéhradecký kraj
Obor Právní, finanční, překladatelské, pojišťovnické, poradenské a jiné služby
Předpokládaná hodnota zakázky 0 Kč - 200 000 Kč
Termín realizace 1.1.2012-31.12.2015
Uzávěrka přihlášek Pondělí, 12. prosinec 2011, 12:00

Bližší informace

Předmětem zakázky je zajištění odborné, kontrolní, metodické a poradenské činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a dalších právních předpisů k zajištění BOZP.


Další informace: www.hradeckralove.orgVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.