Detail veřejné zakázky

Pohřbívání občanů zajišťované za město Hradec Králové

Zadavatel Hradec Králové
Kraj Královéhradecký kraj
Obor Zdravotnictví včetně výstavby, techniky, materiálu a personálu
Předpokládaná hodnota zakázky 500 001 Kč - 1 500 000 Kč
Termín realizace od dubna 2012
Uzávěrka přihlášek Čtvrtek, 15. březen 2012, 15:00

Bližší informace

Zajišťování pohřbívání občanů, jejichž pohřbení je povinno dle § 5 zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví, zajistit město Hradec Králové. Pohřbení bude zajištěno v souladu s ust. § 5 zákona 256/2001 Sb. a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Pohřbení bude provedeno na základě pokynu zadavatele žehem nebo pohřbením do hrobu nebo hrobky.


Další informace: http://www.hradeckralove.org/urad/vyzva-k-podani-nabidek-na-verejnou-zakazku-pohrbivani-obcanuVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.