Detail veřejné zakázky

Podzemní kontejnery na separovaný odpad v Jablonci nad Nisou – stanoviště „Růžová ul.“

Zadavatel Jablonec nad Nisou
Kraj Liberecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 500 001 Kč - 1 500 000 Kč
Termín realizace červen 2018
Uzávěrka přihlášek Středa, 17. leden 2018, 10:00

Bližší informace

plnění zakázky je úprava místní komunikace a výstavba podzemních kontejnerů na stanovišti v ul. Růžová (ppč. 1813/1, k.ú. Jablonec nad Nisou). Na stanovišti budou umístěny 3 ks podzemních kontejnerů - na papír, plast a sklo (oddělené bílé a barevné sklo). Podzemní část kontejnerů bude z pozinkovaného kovu a bude uložena v samonosných betonových vanách z voděodolného betonu. V nadzemní části budou vhozové šachty pro jednotlivé komodity. Pochozí plocha kontejnerů bude z gumoasfaltového granulátu. Betonové vany budou uloženy na štěrkovém loži (případně na betonové či železobetonové desce v případě zastižení hladiny podzemní vody) a budou obsypány štěrkem, vše v souladu s dokumentací projektu. Plocha kolem kontejnerů bude ze zámkové dlažby, okolní komunikace bude mít živičný povrch.


Další informace: http://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?clanek=32282&lanG=cs&xuser=695855881901829316&slozka=35&detail_claim=13477&Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.