Detail veřejné zakázky

"Pevná telefonie Statutárního města České Budějovice a jeho organizací"

Zadavatel České Budějovice
Kraj Jihočeský kraj
Obor Radiokomunikace, internet
Předpokládaná hodnota zakázky 3 000 001 Kč - 10 000 000 Kč
Termín realizace 1/2012
Uzávěrka přihlášek Pondělí, 14. listopad 2011, 14:00

Bližší informace

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování pevných hlasových a souvisejících telekomunikačních služeb v místě „koncových bodů sítě“, tj. v pobočkových telefonních ústřednách a v samostatných telefonních linkách v užívání zadavatelů v rozsahu specifikovaném touto ZD. V případě nutnosti dovedení připojení uchazečem ke koncovým bodům sítě nese veškeré náklady na toto dovedení uchazeč. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb.


Další informace: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTExMjEmZ29yZGlvbkJ1ZGVqb3ZpY2U=Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.