Detail veřejné zakázky

"Pekárenská ulice - úsek od žel. přejezdu po stávající most přes Dobrovodskou stoku"

Zadavatel České Budějovice
Kraj Jihočeský kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 10 000 001 Kč -
Termín realizace 11/2011 - 04/2012
Uzávěrka přihlášek Pátek, 14. říjen 2011, 09:00

Bližší informace

Předmětem zakázky je rekonstrukce Pekárenské ulice v úseku od železničního přejezdu po stávající most přes Dobrovodskou stoku v délce 110m. Součástí zakázky je i úprava křižovatky se távající slepou komunikací a rekonstrukce povrchu napojujících místních komunikací. Po obou stranách komunikace jsou navrženy chodníky. Z důvodu šířkového uspořádání nové komunikace je nutné vybudovat po části obou stran komunikace opěrné zdi. Jedna strana má opěrné zdi železobetonové a jedna má gabionové zdi. Součástí zakázky jsou rovněž i přeložky inženýrských sítí a ochrana trakčních kabelů DP. Termín zprůjezdnění musí korespondovat s termínem uzavření viaduktu na Rudolfovské třídě.


Další informace: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTExMTUmZ29yZGlvbkJ1ZGVqb3ZpY2U=Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.