Detail veřejné zakázky

Ošetřování alejových stromů dle inventarizace

Zadavatel Jablonec nad Nisou
Kraj Liberecký kraj
Obor Údržba zeleně a veřejných prostranství
Předpokládaná hodnota zakázky 0 Kč - 200 000 Kč
Termín realizace prosinec 2011 - 31.3.2012
Uzávěrka přihlášek Čtvrtek, 8. prosinec 2011, 08:00

Bližší informace

Předmětem této veřejné zakázky je ošetřování alejových stromů vytipovaných v rámci zpracované inventarizace alejových dřevin v roce 2011. Jedná se o stromy, u nichž zpracovatel inventarizace doporučil realizovat navržený zásah v první etapě prací. Zpracovatelem inventarizace je společnost Safe Trees, s.r.o. se sídlem v Rosicích u Brna.

V rámci ošetřování vytypovaných stromů budou provedeny následující zásahy:

bezpečnostní řez

 

 

zdravotní řez

 

 

RROR

redukční řez obvodový za účelem snížení těžiště koruny

RTHL

pravidelný řez na hlavu

 

 

RTZZ

znovuzapěstování přerostlého tvarovacího řezu

VDH

horní úroveň víceúrovňové vazby dynamické

 

VSD

dolní úroveň víceúrovňové vazby statické

 

OVB

odstranění výmladků na bázi kmene

 

 Jednotlivé zásahy budou provedeny v tomto rozsahu:

Bezpečnostní řez: odstranění suchých větví s průměrem nad2,5 cm včetně, odlehčení větví se zřetelnými staticky významnými defekty, které bezprostředně ohrožují provozní bezpečnost. Odstranění větví zavěšených či zlomených.

Zdravotní řez: odstranění větví suchých, vitalitně oslabených, nevhodných z hlediska architektury koruny. Dále větví křížících se, infikovaných či napadených škůdci, rizikových z hlediska provozní bezpečnosti. Charakteristický habitus dřeviny musí zůstat zachován.

Redukční řez obvodový: účelemje snížení těžiště koruny a stabilizace stromu

Pravidelný řez na hlavu: odstranění dvou – tříletých výhonů se zachováním tzv. hlav

Znovuzapěstování přerostlého tvarovacího řezu: nutné je selektivní ponechání delších výhonů nad původní úrovní tvarování.

Práce budou provedeny včetně likvidace vzniklého odpadu.


Další informace: http://www.mestojablonec.cz/cs/podnikani/verejne-zakazky-maleho-rozsahu.htmlVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.