Detail veřejné zakázky

Oprava propustku k zajateckému hřbitovu - Ostašov

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 200 001 Kč - 500 000 Kč
Termín realizace září 2018
Uzávěrka přihlášek Středa, 19. září 2018, 09:00

Bližší informace

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je oprava stávajícího propustku převádějícího místní komunikaci, která je slepá a vede pouze k zajateckému hřbitovu, přes bezejmenný potok. Místní komunikace je téměř bez provozu a slouží především jako stezka pro pěší. Oprava propustku bude probíhat za vyloučení veškeré dopravy, včetně pěších.
V rámci opravy propustku bude provedena kompletní demolice stávajícího propustku a dřevěná konstrukce bude nahrazena trubním propustkem s betonovými čely a železobetonovými římsami.


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/vz00001112Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.