Detail veřejné zakázky

Oprava opěrných zdí - Svatoplukova

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 10 000 001 Kč -
Termín realizace do 120 dnů od předání staveniště
Uzávěrka přihlášek Středa, 7. únor 2018, 10:00

Bližší informace

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je oprava opěrných zdí v ulici Svatoplukova, pozemky p.č. 1382, 1383, 5899/1, 1385 v  k.ú. Liberec. Stávající zdi jsou z počátku 20. století a jsou provedeny jako obkladní zdi ze žulových hrubě opracovaných kvádrů. Zdi chrání žulový masív v různém stupni zvětrání.


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/contract_display_993.htmlVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.